Teplovzdušné vytápění

Teplovzdušné vytápění

Jak funguje teplovzdušné vytápění hal - principy a vlastnosti

Teplota vzduchu je běžně zvyšována formou dodávky ohřátého vzduchu vháněného

do prostoru vzduchotechnickým systémem - teplovzdušný princip (přenos tepla konvekcí).

Rovněž v nízkých prostorách je možno využít širokou škálu distribučních elementů,

které zajistí dokonalé provětrání a vytopení pracovní oblasti bez

nepříjemného proudění vzduchu.

Z praktického hlediska je k uvedenému rozdělení způsobů vytápění

(sálavé/teplovzdušné) nutno dodat, že v praxi se téměř vždy jedná

o kombinaci obou principů. Každé sálavé těleso do značné míry ohřívá vzduch druhotně

od zahřátých povrchů nebo konvekčními ztrátami. Na druhé straně teplovzdušné systémy

z důvodu teplotního vrstvení vzduchu vytvářejí pod stropem objektu polštář velmi teplého

vzduchu, který je sice zdrojem tepelných ztrát, ale je zároveň velkoplošným nízkoteplotním

zářičem. Při použití sálavého principu vytápění hal převažuje sálavá složka nad konvekční,

naopak je tomu při teplovzdušném vytápění.

Pro oba systémy platí, že vhodná volba distribuce teplého vzduchu a vhodná volba přenosu

záření je základním předpokladem dosažení tepelné pohody.

Snahou firmy Trigas je pracovat s oběma principy a co nejcitlivěji využívat jejich předností.

Princip

Předchozí část byla věnována problému, zda do haly potřebujeme vzduchotechniku či zda

vystačíme s přirozeným větráním. Před tím, než začnu popisovat teplovzdušné vytápění a

jeho princip, musíme si ujasnit co to vlastně je a jaký vztah má teplovzdušné vytápění a

vzduchotechnika. Pokusím se zde tyto dva pojmy vědecky uchopit formou definice.

Na tomto místě se chci omluvit všem odborníkům za laický přístup k těmto textům.

Doufám však, že sdílené informace budou srozumitelné nejširší veřejnosti.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je zařízení, jenž slouží k přivádění a nebo odvádění vzduchu do objektu.

Může samozřejmě vykonávat obě funkce zároveň. Standardním vybavením je agregát

na ohřev přiváděného vzduchu. Ten se nazývá teplovzdušná jednotka.

V létě můžeme naopak přiváděný vzduch chladit a k tomu nám slouží chladící agregát,

někdy se mu říká klimatizace. Vzduchotechnikou můžeme také odváděný vzduch zchlazovat

vzduchem přiváděným a k tomu nám slouží rekuperátor. Ten recirkuluje část tepelné energie,

jenž by jinak přispěla k ohřívání naší planety. Vzduchotechnika dále může obsahovat zařízení pro

zvlhčování a nebo naopak vysoušení vzduchu. Běžnou součástí systému jsou filtry, opačnou

funkci jsem zatím neviděl. Nedílnou součástí vzduchotechniky jsou rozvody vzduchu.

Ty nám slouží k tomu, abychom přiváděný vzduch dostali na místo určení, což v halách bývá

pracovní zóna. U některých zařízení tyto rozvody poněkud zakrněly a mají charakter výstupní

žaluzie nebo perforovaného plechu.

Teplovzdušné vytápění

Teplovzdušné vytápění může být vlastní princip, kdy do haly přivádíme teplý vzduch a tím ji

vytápíme a nebo máme na mysli teplovzdušné jednotky coby agregáty, jenž tuto funkci vykonávají.

Pokud je v hale nainstalováno teplovzdušné vytápění, nemusí se vůbec jednat o nucené

přivádění čerstvého vzduchu do vytápěného objektu. To nám s velmi omezenými možnostmi může

zajistit tak zvané teplovzdušné vytápění s ventilačním provozem. To už má vlastně atribut

vzduchotechniky a většinou jsou pod tímto pojmem schovány teplovzdušné jednotky vybavené

otevřenou směšovací komorou přes kterou si nasávají venkovní vzduch a ten po ohřátí vhání do haly.

Většinou si však tyto teplovzdušné jednotky nasávají vzduch přímo z haly a pak toto teplovzdušné

vytápění coby fyzické zařízení budovy neumožňuje jiné úpravy vzduchu, kromě jeho ohřátí a distribuce

formou cíleného proudu.

Než se začnu popisovat teplovzdušné vytápění coby princip, vrátím se k tematice přirozeného větrání.

Pokud jsme přesvědčeni, že hala větrá dobře a nepotřebujeme podpořit její infiltraci a nebo

nepotřebujeme vzduch v hale upravovat, můžeme k vytápění použít buď samostatné teplovzdušné

jednotky a nebo sálavé vytápění pomocí infrazářičů. Pokud musíme zajisti nucenou vzduchovou výměnu

a nebo chceme utratit co nejvíc peněz, použijeme k vytápění a větrání centrální vzduchotechniku.

Pokud chceme penězi šetřit, ale přitom nás vzduchová výměna z nějakého důvodu tlačí, můžeme

problém vyřešit lokálním odsáváním nebo si do střešního pláště nainstalujeme axiální ventilátory respektive

teplovzdušné jednotky se směšovací komorou. S vháněním vzduchu do haly nejsou problémy v létě,

ale k vzduchotechnice má toto řešení asi tak daleko jako špekáčky k masu.