Tepelná čerpadla 7 důvodů pro tepelné čerpadlo vzduch-voda

04.12.2009 18:47

Tepelná čerpadla

7 důvodů pro tepelné čerpadlo vzduch-voda

  1. úspora nákladů na topení až 80 %
  2. rychlá návratnost investice
  3. ekologický provoz bez škodlivin
  4. vysoká bezpečnost provozu
  5. žádné zemní vrty nebo podzemní kolektory
  6. rychlá a snadná montáž
  7. komfortní ovládání i prostřednictvím internetu nebo mobilu


Co je tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které ze vzduchu v okolí budovy odebírá tepelnou energii a používá ji pro potřeby teplovodního vytápění nebo přípravu teplé vody v budově. Tepelné čerpadlo lze využít pro všechny typy objektů od rodinných domů až po rozsáhlé administrativní komplexy. Tepelná čerpadla jsou také jako samostatné jednotky vhodná pro ohřev vody v bazénech.

Jak tepelné čerpadlo funguje?
V uzavřeném okruhu tepelného čerpadla obíhá chladicí médium, které má tu vlastnost, že se odpařuje i při velmi nízkých venkovních teplotách (až do -20°C). Jakmile kapalné médium odebere teplo z vnějšího okolí, přejde do plynného stavu - odpařuje se. Plynné médium se poté dostává do elektromotorem poháněného kompresoru, který jej stlačí, čímž zvýší jeho teplotu. Zahřáté médium následně odevzdává teplo prostřednictvím výměníku vodě v topném okruhu. Ochlazené a zkondenzované médium poté putuje přes expanzní ventil zpět na začátek cyklu.

Co je topný faktor
Topný faktor je základním parametrem tepelných čerpadel. Topný faktor říká, kolik kW tepelné energie je tepelné čerpadlo schopno vyrobit z 1 kW energie elektrické. Topný faktor 5 znamená, že při dodání 1 kW elektrické energie získáme 5 kW energie pro vytápění. Prakticky tedy získáme 80 % tepelné energie zdarma.

Omezení
Nezbytnou podmínkou pro využívání tepelného čerpadla vzduch-voda je, aby součástí objektu bylo podlahové nebo stěnové vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch-voda totiž dokáže ohřát vodu v topném okruhu maximálně na 50°C, což pro klasické radiátory nepostačuje. Z tohoto důvodu je ideální uvažovat o tepelném čerpadlu pro novostavby nebo v případě rekonstrukce topných soustav.