R744 - CO2 pro chlazení a klimatizaci.

27.01.2013 22:49

Chladivo R744 je chladicí plyn založený na vysoce čistém oxidu uhličitém, který splňuje veškeré ekologické požadavky. Nízký obsah vlhkosti umožňuje chladivu pracovat efektivněji, levněji a s minimálním korozivním dopadem na vaše chladicí systémy.

Výhody:

- nízká toxicita

- nehořlavost

- velmi nízký vliv na globální oteplování (GWP = 1)

- vynikající termodynamické vlastnosti a nízké energetické požadavky