Nová zelená úsporám dotace 45 000,- na ohřev TUV.

27.06.2022 21:08
 

S novou vlnou Nové zelené úsporám (2021–2030) dochází k rozšíření podpory ekologických ohřívačů teplé užitkové vody (TUV), podoblast podpory C.2. Kromě solárních termických panelů a fotovoltaických systémů pro ohřev TUV mohou majitelé rodinných domů získat dotaci i na tepelná čerpadla s elektrickým pohonem pro ohřev TUV. V tomto článku vám chceme představit tři systémy Hitachi, se kterými na dotaci 45 000 Kč dosáhnete.

Pokud hledáte samostatný systém, kterým budete pouze ohřívat teplou užitkovou vodu, prohlédněte si výrobky řady Yutampo R32. Tato jednotka poslouží jako ideální náhrada elektrického bojleru.

Yutampo R32 se skládá z venkovní kondenzační jednotky a vnitřního zásobníku TUV. Tyto části systému jsou propojeny chladivovým potrubím s ekologickým chladivem R32, takže nemusíte mít obavy ze zamrznutí a roztrhání potrubí v exteriéru při výpadku proudu.

Na výběr máte ze dvou objemů zásobníku, 190 nebo 270 l. Vnitřní modul má tvar válce o průměru 520, resp. 600 mm a výšce 1 700 mm. Je vybaven elektrickým ohřívačem o výkonu 1,64 kW, který zajišťuje ochranu proti bakterii Legionella a poslouží také jako nouzový zdroj v případě poruchy venkovní jednotky, takže domácnost nikdy nezůstane bez teplé vody.

Obě sestavy splňují třídu energetické náročnosti A+, takže mohly být zaregistrovány do seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám. SVT kódy najdete na stránkách https://svt.sfzp.cz/ a také v přehledové tabulce na konci tohoto článku.

Druhou variantou, jak dosáhnout na dotaci z oblasti C.2 je využití zásobníku Yutampo R32 v multisplitovém systému Triple C, o kterém jsme psali dříve zde. Tento systém vám s jednou venkovní jednotkou umožní objekt vytápět i chladit a připravovat teplou vodu.

Díky splnění podmínky třídy energetické náročnosti A+ mohly být 4 různé kombinace venkovních multislitových jednotek se zásobníky Yutampo R32 zaregistrovány mezi podporovaná zařízení kategorie Ohřívače vody s TČ.

U systémů Triple C existuje také možnost dosáhnout na státní dotaci až 60 000 Kč z oblasti podpory C.1 – Zdroje energie – Tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Na jeden systém Triple C však nelze získat podporu z obou podoblastí. Pokud není váš dům vybaven teplovodním vytápěním a tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, v tomto případě multisplit, zajistí vytápění všech obytných místností, lze požádat o tuto vyšší podporu na pořízení systému Triple C. V tomto případě ale musí být dosažena třída energetické náročnosti ve vytápění A++, což nesplňují všechny možné kombinace venkovních a vnitřních jednotek.

Pokud uvažujete o získání dotace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, kontaktujte prosím svého nejbližšího obchodního partnera Hitachi, aby vám navrhl sestavu zařízení, která tuto podmínku splní a kterou dodatečně zaregistrujeme, aby získala SVT kód.

Třetí možnost získání dotace se bude hodit všem, kteří se rozhodli vyměnit plynový kotel za tepelné čerpadlo. V současné době ještě není vypsán žádný státní program, který by vám finančně kompenzoval výměnu plynového kotle pro vytápění, můžete však zažádat alespoň o příspěvek na ohřev teplé vody, pokud má tepelné čerpadlo integrovaný zásobník a účinnost ohřevu vody byla prokázána certifikátem z nezávislé laboratoře.

V našem portfoliu si můžete vybrat odpovídající tepelné čerpadlo vzduch-voda z řady Yutaki S Combi. Všechny stávající modely o nominálním topném výkonu 4–16 kW byly zapsány do seznamu výrobků se speciálními SVT kódy pro kategorii C.2 (pozor, tato zařízení mají také SVT kódy pro dotaci z kategorie C.1 – Tepelná čerpadla pro vytápění).Více zde: https://www.vk-klimatizace.cz/products/boiler-s-tepelnym-cerpadlem/